NGUYÊN NHÂN của bệnh zona thần kinh là gì?

 

Zona-thần-kinhdo virus varicella-zoster gây ra.